Filmy
Film przedstwiający naszą Prowincję zakonną:
 
Film prezentujący formację początkową naszej Prowincji Zakonnej:
 
Spot promujący nasze duszpasterstwa franciszkańskie:
 
 
Nasza Bazylika, klasztor i seminarium:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi