Herb franciszkański

Przedstawia dwie skrzyżowane ręce: jedna obnażona - Chrystusa, druga przyodziana w habit - Franciszka. Znak ten wyraża ideę i cel duchowości franciszkańskiej - upodabnianie się do Chrystusa, które ma być ciągłym, trwającym przez całe życie procesem. U dołu herbu często znajduje się także hasło: "Pokój i Dobro". Zrodziło się ono z inspiracji samego św. Franciszka.

Inne źródło tego hasła znajdujemy w Księdze Izajasza (52, 7): "Jakże są pożądane kroki posłańca na szczytach górskich, który nam ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, obwieszcza zbawienie". W łacińskim przekładzie tych słów jest powiedziane: "Jakże pełne wdzięku są nogi głosiciela pokoju, zwiastuna dobra".

Św. Paweł cytuje ten tekst w Liście do Rzymian (10, 15) w formie skróconej: "Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobra nowinę". Te słowa Izajasza Haendel wkomponował w oratorium "Mesjasz".

W tradycji franciszkańskiej hasło to jest fundamentalnym programem apostolskim: głosić życiem i słowem Ewangelię, która jest źródłem pokoju i dobra. Oczywiście znaczenie pokoju jest bogatsze niż tylko rezygnacja z przemocy i wojny, a dobro oznacza także radość, szczęście, zbawienie. Herb franciszkański ma różne stylizowane formy ornamentacyjne (np. z tarczą obramowaną sznurem z franciszkańskiego habitu, ornamenty roślinne).

Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej