Litania ku czci św. Franciszka

Litania ku czci św. Franciszka

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, - módl się za nami.
Św. Franciszku, światło włoskiej ziemi,
Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Św. Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Św. Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony,
Św. Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,
Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Św. Franciszku, miłością bliźniego przepełniony,
Św. Franciszku, miłujący pokorę,
Św. Franciszku, wzorze pokuty,
Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Św. Franciszku, krysztale czystości,
Św. Franciszku, dobrami świata gardzący,
Św. Franciszku, patriarcho ubogich,
Św. Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Św. Franciszku, założycielu trzech zakonów,
Św. Franciszku, heroldzie wielkiego Króla,
Św. Franciszku, pogromco szatana,
Św. Franciszku, filarze Kościoła świętego,
Św. Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
Św. Franciszku, głoszący światu pokój i dobro,
Św. Franciszku, zwycięzco złości świata,
Św. Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Św. Franciszku, drogowskazie błądzących,
Św. Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Św. Franciszku, wielki orędowniku u Boga,
Św. Franciszku, święty nasz Ojcze,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
- zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami św. nasz Ojcze Franciszku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, któryś nam ukazał wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego sługi, Serafickiego Franciszka, daj nam, prosimy, łaskę Twoją, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Trzej Towarzysze
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi