Modlitwy Franciszkańskie

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy,
wybaczając - zyskujemy przebaczenie,
a umierając,rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.


***
Modlitwa do św. Franciszka

O Święty Franciszku, na Alwerni naznaczony stygmatami,
świat tęskni za tobą jako ikoną Jezusa ukrzyżowanego.
Potrzebuje twojego serca otwartego na Boga i na człowieka,
twoich stóp bosych i zranionych, twoich rąk przebitych i błagających.
Tęskni za twoim głosem słabym,
lecz silnym mocą Ewangelii.
Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom rozpoznać zło grzechu
i szukać oczyszczenia z niego w pokucie.
Pomóż im uwolnić się od samych struktur grzechu,
które gnębią dzisiejsze społeczeństwo.
Rozbudź w świadomości rządzących
potrzebę pokoju w ich krajach i między narodami.
Zaszczep w młodych twoją świeżość życia,
zdolną przeciwstawiać się zasadzkom wielorakich kultur śmierci.
Urażonym przez podłość wszelkiego rodzaju,
udziel, Franciszku, twojej radości z umiejętności przebaczania.
Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie, przez głód i wojnę,
otwórz na nowo bramy nadziei.
Amen. (Jan Paweł II)

***
Koronka franciszkańska Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny

Znak krzyża.
Wierzę w Boga.
Ojcze nasz.
3x Zdrowaś Maryjo.
Chwała Ojcu.


I Radość - Maryja doświadcza jej w Domku Nazaretańskim, kiedy słyszy słowa pozdrowienia anielskiego oraz zwiastowania, że zostanie z wyboru Bożego dziewiczą matką oczekiwanego Mesjasza.

1 x Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo - odmawiamy po każdej części koronki.

II Radość - Maryja przeżywa serdeczną radość, gdy spotyka się ze swoją krewną Elżbietą, która za trzy miesiące urodzi syna, Jana, na którego całe długie życie oczekiwała z tęsknotą, nadzieją i modlitwą.

III Radość - doświadcza jej Maryja głęboko i niewymownie, chociaż z daleka od ludzi, w szopie pasterskiej w Betlejem, w nocy, kiedy powiła swoje dzieciątko Jezus, a potem ujrzała aniołów i pasterzy.

IV Radość - radość betlejemska jeszcze bardziej się wzmogła, gdy przybyli z daleka, ze Wschodu, mędrcy, którzy oddali pokłon, bo uznali w Dzieciątku Króla oraz złożyli swoje dary.

V Radość - tę radość poprzedzają trzy dni zakłopotania i smutku, bo w czasie pielgrzymki Jezus zgubił się w drodze. Wracają z Józefem, a potem ogromna radość, bo odnalazła Go w świątyni Jerozolimskiej. Ujrzała mądrość Syna, który dopiero ma 12 lat, a wyjaśnia uczonym Księgi Święte Ludu Wybranego.

VI Radość - podobnie było z tą radością. Ból był ogromny, cierpienie i łzy macierzyńskie, bo Syn został skazany i ukrzyżowany. Ale przyszedł Poranek Wielkanocny - Jezus żyje! Zmartwychwstał! Mówią, że najpierw ukazał się swojej Matce - inny, ale ten sam.

VII Radość - tę radość Maryja przeżywa już nie na ziemi, ale w niebie. Tam na wieki będzie ze swoim Synem, ze Bogiem Ojcem, który stworzył Ją Niepokalanie Poczętą oraz z Boskim Oblubieńcem, Duchem Świętym; a nadto w gronie aniołów i zbawionych jako ich Królowa.

Na zakończenie dodajemy jeszcze: 2x Zdrowaś Maryjo.

Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu
Proformatione
Opactwo cystersów w Jędrzejowie