Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Trzej Towarzysze
Opactwo w Wąchocku
Parafia Panewniki
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła