Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki
Opactwo w Wąchocku
Bernardyni
Misje franciszkańskie