Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Wąchocku
Bernardyni
Kuria Generalna