Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Kuria Generalna
Parafia Panewniki
Prowincja Św. Franciszka