Kapituła namiotów 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Bernardyni