Kapituła namiotów 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni