Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie
Trzej Towarzysze