Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Kuria Generalna
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Trzej Towarzysze