Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Trzej Towarzysze
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni