Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II