Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Św. Franciszka
Trzej Towarzysze
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła