Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Parafia Panewniki
Prowincja Św. Jadwigi
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie