Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Proformatione
Parafia Panewniki
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu