Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Parafia Panewniki
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II