Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Opactwo cystersów w Jędrzejowie