Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki