Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka
Proformatione