Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Wąchocku
Trzej Towarzysze
Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo cystersów w Jędrzejowie