Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Parafia Panewniki
Opactwo w Wąchocku