Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Trzej Towarzysze
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo w Szczyrzycu