Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie