Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki
Proformatione
Misje franciszkańskie