Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze
Proformatione
Opactwo w Wąchocku
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła