Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Bernardyni
Parafia Panewniki
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie
Opactwo cystersów w Jędrzejowie