Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Proformatione
Parafia Panewniki
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Misje franciszkańskie