Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Proformatione
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka