Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu