Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Jadwigi
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo w Wąchocku