Obrona prac magisterskich 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Proformatione
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej