Obrona prac magisterskich 2015
Prowincja Św. Jadwigi
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu