Obrona prac magisterskich 2015
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Wąchocku
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka