Obrona prac magisterskich 2015
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła