Obrona prac magisterskich 2015
Proformatione
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie