Obrona prac magisterskich 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni