Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Prowincja Św. Franciszka
Proformatione
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Bernardyni