Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Opactwo w Szczyrzycu
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi
Parafia Panewniki
Bernardyni