Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi