Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Parafia Panewniki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi