Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni