Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Kuria Generalna
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki
Opactwo cystersów w Jędrzejowie