Śluby wieczyste 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Trzej Towarzysze
Proformatione