Śluby wieczyste 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie
Opactwo cystersów w Jędrzejowie