Śluby wieczyste 2015
Proformatione
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna