Śluby wieczyste 2015
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie