Śluby wieczyste 2015
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi