Śluby wieczyste 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo cystersów w Jędrzejowie