Śluby wieczyste 2015
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku