Śluby wieczyste 2015
Parafia Panewniki
Proformatione
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Kuria Generalna
Misje franciszkańskie