Transitus 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie