Transitus 2015
Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie