Transitus 2015
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Misje franciszkańskie