Transitus 2015
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie
Trzej Towarzysze
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu