Transitus 2015
Kuria Generalna
Misje franciszkańskie
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II