Transitus 2015
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie