Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Misje franciszkańskie
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła
Parafia Panewniki