Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Franciszka