Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu