Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Opactwo w Wąchocku
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła