Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka