Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Proformatione
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II