Junioryści
ROK III
br. Miłosław Mateusz Adamczyk
ROK IV
br. Jonasz Rafał Rębiś
br. Bruno Michał Watoła
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi