Junioryści
ROK III
br. Miłosław Mateusz Adamczyk
ROK IV
br. Jonasz Rafał Rębiś
br. Bruno Michał Watoła
Misje franciszkańskie
Kuria Generalna
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze