Junioryści
ROK III
br. Miłosław Mateusz Adamczyk
ROK IV
br. Jonasz Rafał Rębiś
br. Bruno Michał Watoła
Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Trzej Towarzysze