Kronika
2012-11-29

Dwudziestego dziewiątego listopada 2012 roku, w święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej organizuje wraz z Konferencją Rektorów Seminariów Franciszkańskich i Instytutem Studiów Franciszkańskich naukową sesję franciszkańską. Wydarzenie to poświęcone będzie tematowi doświadczenia wiary u świętego Franciszka z Asyżu.

Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego
2012-11-29

W rocznicę zatwierdzenia Reguły Zakonu Braci Mniejszych (29. listopada 1209 r.), cała rodzina franciszkańska raduje się owocami świętośći braci i sióstr przynależących do pierwszego, drugiego lub trzeciego zakonu serafickiego

Imieniny br. Sylwana
2012-11-28

Dnia 28. listopada świętujemy imieniny br. Sylwana Ogłozy.

Drogi bracie życzymy, by Osoba Jezusa Chrystusa każdego dnia stawała się pobudką do zawieszania poprzeczki coraz wyżej, by życie stawało się nieustannym wzrostem ku świętości. Zaś św. Franciszek, Klara oraz patron naszego seminarium św. Bonawentura niech staną się wzorem wplatania teorii w praktykę oraz przykładem wierności podjętym ideałom.

Z darem modlitwy.

2012-11-28

W środę, 28. listopada, seminaryjny zespół Biedaczyna gościł w studio muzyczny Radia eM.

Imieniny br. Kolumbana
2012-11-23

Dnia 23. listopada swoje imieniny obchodzi br. Kolumban Knopik.

Z tej okazji chcemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia radości i pokoju oraz wielu łask Bożych w posłudze, którą podejmujesz każdego dnia. Niech przykład życia św. Franciszka i Klary nieustannie pobudzają do jeszcze wierniejszego zaangażowania się w życie według rad ewangelicznych zaś Niepokalana Dziewica niech wyjedna Ci drogi bracie łaskę świętości.

Z darem modlitwy.

Imieniny o. Jozafata Nowaka
2012-11-12

Dnia 12. listopada świętujemy imieniny o. Jozafata Nowaka.

Drogi ojcze życzymy, by Osoba Jezusa Chrystusa każdego dnia stawała się pobudką do zawieszania poprzeczki coraz wyżej, by życie stawało się nieustannym wzrostem ku świętości. Zaś św. Franciszek, Klara oraz patron naszego seminarium św. Bonawentura niech staną się wzorem wplatania teorii w praktykę oraz przykładem wierności podjętym ideałom.

Z darem modlitwy.

Misje franciszkańskie
Proformatione
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II