Kronika
2012-10-04

Liturgiczne wspomnienie Ojca naszego św. Franciszka obchodzone jest w Kościele powszechnym 4. października.

Praktyki katechetyczne
2012-09-17

Przez najbliższe dwa tygodnie bracia kursów czwartego, piątego i szóstego wezmą udział w praktykach katechetycznych. Bracia kolejnych roczników udadzą się do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.

Formacja Powołaniowa
2012-09-01

Formacja Powołaniowa to kilkudniowe spotkanie braci posługjących przy Franciszkańskim Centrum Młodzieżowo-Powołaniowym w celu posdumowania roku ubiegłego oraz przedstawienia propozycjina rok przyszły.

Wezmą w niej udział bracia Adam, Czesław, Jędrzej, Kanizy, Kryspin i Modest.

2012-09-01

Jeszce w ostatnim miesiącu przerwy wakacyjnej bracia wyjadą do pomocy na placówkach zakonnych naszej prowincji.

Rowerowa pielgrzymka do Częstochowy
2012-08-18

Rowerami do Częstochowy wyruszą bracia Kanizy i Modest.

Urodziny ks. dr. Marcelego Cogiela
2012-08-14

Drogi Księże, życzymy, by Osoba Jezusa Chrystusa każdego dnia stawała się pobudką do zawieszania poprzeczki coraz wyżej, by życie stawało się nieustannym wzrostem ku świętości. Zaś św. Franciszek, Klara oraz patron naszego seminarium św. Bonawentura niech staną się wzorem wplatania teorii w praktykę oraz przykładem wierności podjętym ideałom.
Z darem modlitwy.

Ksiądz Marceli jest wykładowcą Katechetyki w naszym Seminarium.

Proformatione
Misje franciszkańskie
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka