Kronika
Sesja egzaminacyjna
2011-01-23

Sesja egzaminacyjna trwa w dniach 23.01 - 07.02.

Adoracja rodziców
2011-01-15

15. stycznia br. do Żłóbka panewnickiego pielgrzymowali rodzice braci studentów i juniorystów naszego Domu Profesów Czasowych. Wspólne spotkanie na Eucharystii, Liturgii Godzin w kaplicy oraz rodzinne spotkanie przy stole, było okazją do tego, aby dać świadectwo duchowej przynależności naszych rodziców do wspólnoty zakonnej.

Adoracja seminariów
2011-01-13

Stało się tradycją, że dwie wspólnoty seminaryjne: Seminarium franciszkańskie z Panewnik i Seminarium diecezjalne z Katowic, wspólnie adorują Pana przy Żłóbku.Tak też było i w tym roku liturgicznym. Wspólna adoracja przy żłóbku rozpoczeła się Mszą św. o godz 18:30. Po niej w klasztornym refektarzu odbyła się wspólna rekreacja.

Szewc Walenty zakonnikiem
2011-01-09

Już po raz siódmy nasi bracia z teatru św. Franciszka przedstawili swoją sztukę " szewc Walenty zakonnikiem". Tym razem spektakl został przedstawiany w naszej franciszkańskiej parafii w Tychach.

Zob. www.tychyofm.pl /galeria/

Kolęda w DPC
2011-01-06

W uroczystość Objawienia Pańskiego nasz klasztor w Panewnikach przeżywa swoją kolędę. Jest to niezwykle ważne wydarzenie, które dla Braci staje okazją do wspólnego kolędowania i wypraszania przez to Bożego błogosławieństwa dla naszego domu i wszystkich jego mieszkańców.
Po modlitwie wstępnej w kaplicy i słowie Ministra Prowincjalnego wszyscy udają się do klasztoru, seminarium i zabudowań gospodarczych ze śpiewem kolęd i modlitwą. Kolęda kończy się wspólną kawą i ciastkiem.

Uroczystość Objawienia Pańskiego
2011-01-06
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka