Kronika
Sympozjum
2010-12-04

4 grudnia 2010 r. (sobota) w Katowicach - Panewnikach, w naszej bazylice franciszkanów, odbyło się Sympozjum nt. " Magia - Cała Prawda.
Wstęp był wolny. Podczas konferencji istniała możliwość nabycia unikalnych materiałów: publikacji, książek, filmów i czasopism poświęconych poruszanej tematyce.

Barbórka
2010-12-04

4 grudnia jest dniem szczególnie ważnym dla wielu naszych Braci. Większość z nas pochodzi z rodzin górniczych i dlatego postać św. Barbary przewija się przez całe nasze życie. Chcemy swoją modlitwą ogarnąć tych wszystkich, którym patronuje św. Barbara w ich ciężkiej pracy.

Szewc Walenty Zakonnikiem
2010-11-30

Zapraszamy wszystkich na komediowy spektakl pt. "Szewc Walenty Zaokonnikiem".
Terminy:
1) 13 XI 2010 g. 18.00 - w Tychach przy parafii pw. św. Karoliny
2) 20 XI 2010 G. 19.00 - W Rudzie Śląskiej - Orzegów przy parafii pw. św. Michała

Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego
2010-11-29

Wśród prawie pół tysiąca świętych i błogoławionych franciszkańskich (od XIII wieku) znajdują się biskupi, kapłani i bracia zakonni, siostry zakonne i ludzie świeccy na różnych stanowiskach i z różnych warstw społecznych, od królów i władców (na przykład św. Ludwik IX, król Francji, patron III Zakonu czy św. Kinga, żona księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego, która po jego śmierci wstąpiła do klarysek) aż do ubogich i wyrobników (jak choćby bł. Aniela Salawa, służąca, tercjarka franciszkańska).
W wielkim gronie świętych i błogosławionych są ludzie nauki, jak choćby św. Bonawetura, jeden z największych filozofów średniowiecza, czy bł. Jan Duns Szkot. Są męczennicy, jak św. Maksymilian Maria Kolbe, oraz wielcy mistycy i charyzmatycy: św. Józef z Kupertynu, zwany "latającym zakonnikiem", ze względu na nadzwyczajny dar lewitacji, św. Feliks z Cantalice, który podczas nocy spędzanych na modlitwie doświadczał wielu porywów ekstatycznych, w czasie których miał otrzymywać od Matki Bożej Dziecię Jezus do piastowania czy też św. Paschalis Baylon, ogłoszony patronem Kongresów Eucharystycznych ze względu na szczególne umiłowanie adoracji Najświętszego Sakramentu.

Sympozjum franciszkańskie
2010-11-29

Dnia 29 listopada br. w Krakowie Bronowicach odbyło się sympozjum franciszkańskie " Reguła I  życie". Sesja naukowa zorganizowana została przez Ośrodek Studiów Franciszkańskich i Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie Bronowicach.

Posługi lektoratu i akolitatu
2010-11-28

W I Niedzielę Adwentu 27 XI, Minister Prowincjalny o. dr Ezdrasz Biesok, podczas Mszy św. w Bazylice o godz. 11.00 udzielił posług naszym braciom klerykom.

Posługę lektoratu otrzymali następujący bracia III roku:
1. br. Honorat Paweł Fic
2. br. Bernard Marcin Karwot
3. br. Igancy Dawid Winarski
4. br. Flawiusz Rafał Szynal

Posługę akolitatu otrzymali następujący bracia IV roku:
1. br. Dorian Tomasz Plas
2. br. Solan Marcin Dąbrowski
3. br. Euzebiusz Damian Skorupa
4. br. Karol Paweł Piela
5. br. Elizeusz Krzysztof Czwerenko

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo w Wąchocku