Kronika
Urodziny ks. dr. Marka Spyry
2013-03-05

Drogi Księże, życzymy, by Osoba Jezusa Chrystusa każdego dnia stawała się pobudką do zawieszania poprzeczki coraz wyżej, by życie stawało się nieustannym wzrostem ku świętości. Zaś św. Franciszek, Klara oraz patron naszego seminarium św. Bonawentura niech staną się wzorem wplatania teorii w praktykę oraz przykładem wierności podjętym ideałom.
Z darem modlitwy.

Ksiądz Marek jest wykładowcą Teologii dogmatycznej w naszym Seminarium.

Imieniny o. Lucjusza Wójtowicza
2013-03-04

Dnia 4. marca świętujemy imieniny o. Lucjusza.

Drogi Ojcze życzymy, by Osoba Jezusa Chrystusa każdego dnia stawała się pobudką do zawieszania poprzeczki coraz wyżej, by życie stawało się nieustannym wzrostem ku świętości. Zaś św. Franciszek, Klara oraz patron naszego seminarium św. Bonawentura niech staną się wzorem wplatania teorii w praktykę oraz przykładem wierności podjętym ideałom.

Z darem modlitwy.

Imieniny br. Mirosława
2013-02-26

Data 26. lutego to szczególny dzień dla br. Mirosława Góra. Wszak świętuje swoje imieniny zakonne.

Niech będzie to dla Ciebie drogi bracie okazja, by spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością, w przyszłość z optymizmem, by teraźniejszość uczynić piękniejszą. Św. Franciszek, którego wzór życia realizujesz niech wyprasza Ci potrzebne łaski.

Z darem modlitwy.

Początek praktyk duszpasterskich braci diakonów
2013-02-16

Nasi bracia diakoni udają się z posługą duszpasterską do klasztorów wskazanych przez Ministra Prowincjalnego. Będzie to ostatni etap ich przygotowania do święceń prezbiteratu.

Imieniny br. Metodego
2013-02-14

Dnia 14 lutego swój szczególny dzień przeżywa br. Metody Miś. Wszak świętuje swoje imieniny zakonne.

Niech będzie to dla Ciebie drogi bracie okazja, by spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością, w przyszłość z optymizmem, by teraźniejszość uczynić piękniejszą. Św. Franciszek, którego wzór życia realizujesz niech wyprasza Ci potrzebne łaski.

Z darem modlitwy.

Obrona prac magisterskich
2013-02-14

U kresu zmagań naukowych w naszym seminarium, bracia diakoni będą bronić swoich prac magisterskich i zdawać egzamin ex universa theologia.

Życzymy Darów Ducha Świetego.

Opactwo w Wąchocku
Parafia Panewniki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Proformatione
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni