Medytacje
BÓG OJCIEC
 
Lectio
 
Ojcze nasz Najświętszy: Stworzycielu, Odkupicielu, Pocieszycielu, i nasz Zbawco,
                                                                      św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz 1
Meditatio
Modlitwa Pańska Ojcze nasz jest niewątpliwie najważniejszą modlitwą chrześcijaństwa. Nauczył jej nas sam Jezus Chrystus, pozostawiając na zawsze jako wzór dobrej modlitwy. Modlitwa ta ujawnia nam, jak modlił się Jezus i jak chciał, abyśmy się modlili. Nic więc dziwnego, że Modlitwa Pańska była odmawiana od początku przez chrześcijan, a wielu świętych napisało do niej swój komentarz.
Niewątpliwie modlitwa Ojcze nasz należała do ulubionych modlitw św. Franciszka. Z pewnością, jak każdy chrześcijanin, znał ją od dzieciństwa i codziennie odmawiał ją w swoim pacierzu. Jeśli przed jego nawróceniem  ta modlitwa była odmawiana często automatycznie, to po swoim nawróceniu Biedaczyna zaczął ją medytować. Jak bardzo Modlitwa Pańska kształtowała jego wnętrze, wystarczy przypomnieć zdarzenie przed pałacem biskupa Asyżu. Kiedy św. Franciszek rozebrał się ze wszystkiego, co miał na sobie, i złożył swoje szaty u stóp swego naturalnego ojca, to wtedy oświadczył, używając słów Modlitwy Pańskiej, że odtąd do Boga, który jest w niebie, będzie mógł mówić Ojcze nasz.  
Innym przykładem, jak bardzo Modlitwa Pańska była ważna dla św. Franciszka, jest ten, że bracia mogli ją odmawiać zamiennie za oficjum. W ten sposób Biedaczyna rozwiązał problem wspólnotowych i osobistych modlitw braci, którzy nie potrafili czytać i pisać. Także i dziś mamy przywilej odmawiania określonej liczby modlitwy Ojcze nasz w zamian za poszczególne części brewiarza. I dlatego wspólna ze św. Franciszkiem medytacja Modlitwy Pańskiej może nam pomóc w uniknięciu bezmyślności w czasie jej odmawiania. 
Biedaczyna miał zwyczaj przy odmawianiu Modlitwy Pańskiej, po inwokacji Ojcze nasz, dodać słowo Najświętszy. Modlił się: Ojcze nasz Najświętszy. Św. Franciszek miał doskonałe wyczucie transcendencji i bliskości Boga. Bóg był dla niego Ojcem bliskim, kochającym, troszczącym się. Jednocześnie Bóg Ojciec jest najświętszy, to znaczy istotnie różny od człowieka, nieprzenikniony, będący zawsze tajemnicą. Tu właśnie mamy wytłumaczenie zdrowej duchowości św. Franciszka. Jego relacja do Boga nie była naznaczona jednostronnością, na przykład lękiem czy dystansem powodowanym transcendencją Boga. Ani też utratą poczucia bojaźni przez zbytnią poufałość. Biedaczyna bez żadnych trudności mówił do Boga: Ojcze nasz i najświętszy Ojcze.
Bóg jest dla św. Franciszkiem Ojcem Panem i Autorem całej historii zbawienia. Dlatego po inwokacji Ojcze nasz najświętszy św. Franciszek jakby jednym tchem wymienia tytuły pochwalne Boga, który jest: Stworzycielem, Odkupicielem, Pocieszycielem i naszym Zbawicielem. Ujawnia się tutaj trynitarna myśl Biedaczyny. Ojciec jest Stwórcą, Syn Odkupicielem, Duch Święty Pocieszycielem. Zaś tytuł Zbawiciel wskazuje na myśl eschatologiczną św. Franciszka, czyli na Boga, który dopełni wtedy całego dzieła zbawczego człowieka.
Jakie jest miejsce Modlitwy Pańskiej w naszym chrześcijańskim i franciszkańskim życiu? Niewątpliwie każdy z nas w dzieciństwie, tak jak św. Franciszek, tej modlitwy się nauczył, znał ją i odmawiał. Dopiero później przyszedł czas na jej głębszą refleksję i odkrycie jej głębi i piękna. Za każdym razem, gdy ją odmawiamy, a czynimy to kilka razy na dzień, choćby podczas liturgii, trzeba nam wkładać wiele wysiłku, aby nie było to odmawiane bezmyślnie.
Dzięki temu, że ta modlitwa zawiera w sobie zdrową syntezę wiary, doktryny i duchowości, może ona stać się dla nas niewyczerpanym źródłem natchnień. Może być ona jak rodzinny dom, z którego się wychodzi i do którego zawsze można powrócić.
 
Oratio
 
Ojcze nasz, podziwiamy i uwielbiamy Twoją świętość, potęgę i moc. Jednocześnie dziękujemy Ci za Twoją bliskość, że mamy w Tobie kochającego, dobrego i czułego Ojca. Prosimy Cię, pomóż za każdym razem odmawiać ze skupieniem i pobożnością modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni