Medytacje
FORMACJA W CAŁYM ZAKONIE
 
Lectio
 
Przy goleniu święty Franciszek często mawiał do golarza: Bacz, żebyś mi nie robił wielkiej tonsury! Bo chcę, żeby i prości bracia mieli na mojej głowie swój udział.
         Wreszcie chciał, żeby zakon był wspólny, nie tylko dla bogatych i uczonych, ale także dla biednych i nieuczonych. Mówił: u Boga nie ma względu na osoby, a Duch Święty jako generalny Minister Zakonu tak samo wstępuje na biedaka i prostaczka. Te właśnie słowa chciał zamieścić w Regule, ale przeszkodziła temu dokonana jej bullacja.
                                                                                                                2Cel 193
Meditatio
Nasz Zakon jest wielką rodziną, która jest obecna na wszystkich kontynentach i niemal we wszystkich krajach. Dlatego gdy mówimy o formacji w jej różnych wymiarach nie możemy pominąć także tego uniwersalnego.
Pierwszym ponad prowincjalnym wymiarem formacji, jest działalność konferencji prowincjałów. Wiemy, że nasz Zakon dla celów organizacyjnych jest podzielony na konferencje, które składają się z prowincji, położonych na tym samym obszarze geograficznym. W każdej konferencji jest sekretariat do spraw formacji którego zadaniem jest animacja sektoru formacyjnego na szczeblu między prowincjalnym.
To właśnie ten sekretariat między innymi dostarcza nam dokumenty i materiały tak potrzebne we właściwej formacji. Młodsze pokolenia naszej prowincji już od lat uczestniczą we wspólnej międzyprowincjalnej probacji przed ślubami uroczystymi. Ta probacja jest doskonałym narzędziem do tego aby się wzajemnie poznać i przełamywać bariery prowincjonalizmu.   Inną już stałą inicjatywą animowaną przez ten sekretariat są rekolekcje dla formatorów i gwardianów z prowincji stanowiących konferencję.
Jednak to co najbardziej przekracza ramy pojedynczej prowincji w dziedzinie formacji, jest posługa Ministra generalnego. Generał Zakonu jest pierwszym odpowiedzialnym za formację i jako taki ma animować i pobudzać wszystkich odpowiedzialnych za formację oraz czuwać, aby były realizowane przewidziane programy.
Jak wiemy każda prowincja musi opracować swoje zasady formacji które są później zatwierdzane przez Ministra generalnego. Dzięki temu Generał Zakonu ma bezpośredni wgląd w to jak każda z prowincji przeprowadza u siebie cały cykl formacji początkowej i ciągłej.
Szczególnym narzędziem w posłudze formacyjnej względem Zakonu Ministra generalnego są jego wizyty braterskie. Te wizyty mają swoje źródło w przykładzie św. Franciszka, który odwiedzał braci, aby poznać warunki ich życia i posługi. Te odwiedziny zawsze służyły po to aby umocnić braci w ich powołaniu. Dziś odnowione Konstytucje generalne wprost nakazują Generałowi odwiedzanie braci, czyniąc z tego już nie nadzwyczajny środek formacji ale coś zwyczajnego. Z pewnością każdy z nas ma w pamięci wizyty generałów w naszej prowincji. Za każdym razem takie wizyty wnosiły w naszą wspólnotę prowincjalną nowego ducha, umacniały nas i otwierały nam nowe horyzonty.
Szczególną rolę w dziedzinie formacji ma także do spełnienia każdorazowy wizytator generalny. Ponieważ, nasz Zakon jest zbyt duży, i Generał nie może wizytować prowincji osobiście, deleguje tę posługę właśnie wizytatorowi. To on w imieniu Generała bardzo szczegółowo zapoznaje się z tym jak w prowincji są realizowane programy formacyjne. Dzięki temu, że wizytator rozmawia osobiście z każdym bratem, może bardzo realistycznie ocenić jaki jest stan formacji w prowincji. Jego zadaniem jest także zdanie relacji Generałowi, aby tenże mógł później powziąć odpowiednie decyzje. Jeśli zapoznamy się z ostatnimi dekretami powizytacyjnymi w naszej prowincji, to zauważymy, że każdy z nich dotykał problemu formacji.
Innym wymiarem formacji na poziomie generalnym są nasze ośrodki akademickie, które są otwarte przede wszystkim na naszych braci. Takim centralnym ośrodkiem jest uniwersytet Antonianum w Rzymie. Ten ośrodek naukowy i kolegium powstało na przełomie XIX i XX wieku, jako inicjatywa która miała naszym braciom zapewnić możliwość odbywania studiów akademickich i zdobywania stopni naukowych. Dzięki niemu całe pokolenia braci mogły otrzymać gruntowne wykształcenie a także oświadczyć uniwersalności zakonu.
 
Oratio
 
Duchu Święty prosimy Cię o wylanie Twoich darów na Ministra Generalnego. Niech jego posługa względem całego Zakonu, a zwłaszcza w dziedzinie formacji przyniesie mu jak najobfitsze owoce.
Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki
Kuria Generalna
Trzej Towarzysze
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu