Medytacje
Niebezpieczeństwo bogactw
 
Lectio
 
Zdarzyło się, że mąż Boży przechodził razem z towarzyszem przez Apulię w pobliżu Bari. Znalazł na drodze wielką torbę, którą popularnie nazywano sakwą. Była napęczniała, jakby wypełniona pieniędzmi. So­cjusz napominał ubogiego Chrystusowego i usilnie nastawał, aby wziął torbę i rozdał pieniądze ubogim. Sprzeciwiał się mąż Boży, twierdząc, że w znalezieniu sakwy może być ukryty szatański podstęp i że brat na­kłania go nie do czegoś zasługującego, lecz do grzechu polegającego na zabieraniu i rozdawaniu cudzych rzeczy. Oddalili się od tego miejsca spiesząc, by zakończyć rozpoczętą drogę. Lecz brat nie mógł się uspokoić, wiedziony próżną pobożnością, nękał Bożego męża, jakoby nie troszczyli się o ulżenie biednym. Zgodził się cichy mąż powrócić na tamto miejsce, nie aby spełnić wolę brata, lecz odkryć diabelskie oszustwo. Z bratem i jakimś młodzieńcem spotkanym po drodze powrócił więc tam, gdzie leżała sakwa. Pomodliwszy się, Franciszek polecił socjuszowi podnieść ją. Drżący brat zdziwił się przeczuwając już szatańskie monstrum. Ze względu jednak na rozkaz świętego posłuszeństwa, odrzucając wewnęt­rzną wątpliwość, wyciągnął rękę po sakwę. I oto wąż duży wyślizgując się z sakwy i razem z nią szybko znikając, ukazał zasadzkę szatańską. Zrozumiawszy więc zwodniczość wrogiej przewrotności, święty mąż powiedział do towarzysza: „Dla sług Bożych, o bracie, pieniądze nie są niczym innym, jak tylko szatanem i żmiją jadowitą”.
                                                                                                                          1B  7,5
Meditatio
Bez wątpienia św. Franciszek posiadał bardzo duży dystans względem bogactw. Nigdzie jednak nie znajdziemy u niego potępienia samego bogactwa. Św. Franciszek znając doskonale życie, zdaje sobie sprawę, jak wielkie niebezpieczeństwo niesie z sobą bogactwo. Ten jego sceptycyzm względem bogactwa ma niewątpliwie źródło w jego osobistym doświadczeniu.
Św. Franciszek urodził się w epoce rodzącego się krwiożerczego kapitalizmu. W jego czasach rodziła się nowa klasa społeczna ludzi, którzy poprzez produkcję i handel zaczęli się dorabiać dużych fortun. Samo w sobie to zjawisko nie było czymś negatywnym, lecz zło zaczynało się wtedy, gdy zbijanie fortun odbywało się kosztem niewolniczej pracy najbiedniejszych. Zjawisko niewolniczej pracy u fabrykantów było czymś nowym i przerażającym. Powstawała nowa przepaść w społeczeństwie pomiędzy tymi, którzy mają pieniądze i kapitał a tymi, którzy nie mają nic. Problem nabrzmiewał jeszcze bardziej wtedy, gdy ktoś, kto pracował, nie posiadał żadnych praw, był zdany tylko na łaskę pracodawcy i był najczęściej sprowadzany do żywej maszyny produkcyjnej. Biedaczyna był naocznym świadkiem takich właśnie nowych stosunków społecznych.
Problem ten jednak dotknął św. Franciszka z innej strony. Jak wiemy, był on synem kupca dorobkiewicza, który właśnie należał do tej nowej klasy bogaczy. Sam doświadczał tego, co to znaczy mieć wszystkie bogactwa i zobaczyć nędzarzy, którzy nie mają nic. Widział także ojca, którego dosłownie zżerała żądza pieniądza. Biedaczyna przekonał się, jak bardzo prawdziwe jest powiedzenie, że pieniądz rodzi pieniądz, że kto choć raz posmakował pieniędzy, bardzo łatwo później wpada w żądzę ich posiadania i pomnażania. To, co dla św. Franciszka było szczególnie przerażające,  że żądza posiadania potrafiła zabić wszelkie inne zasady moralne. Przestawał się liczyć drugi człowiek, uczciwość, miłość bliźniego; ważne stawało się tylko to jedno: by posiadać coraz więcej.

W pewnym momencie swego życia także św. Franciszek doświadczył tej śmiertelnej logiki żądzy pieniądza. Było to wtedy, gdy jego ojciec za wszelką cenę chciał, by św. Franciszek został jego następcą, a w czasie wojny z Perugią złupił magazyny jej kupców. Dlatego więc postawa św. Franciszka wobec bogactw materialnych musiała być naznaczona daleko idącą nieufnością.
To niebezpieczeństwo związane z bogactwem materialnym, a zwłaszcza z pieniędzmi, jest równie aktualne w naszych czasach, tak jak i w czasach św. Franciszka. Żądza posiadania może z wielką łatwością zaślepić nawet nas, którzy złożyliśmy ślub ubóstwa. Jeśli żyjemy w czasach, w których używanie pieniędzy jest czymś normalnym, także i dla ubogich, to jednak nigdy nie powinniśmy przestać czuwać nad sobą w tej dziedzinie. Nie można pogodzić z serafickim ubóstwem obracania sumami pieniężnymi, bez zależności od przełożonych, albo gromadzenia kapitałów tylko dla samego zabezpieczenia siebie. Pieniądze, jeśli są obecne w naszym życiu, są tylko po to, aby mu służyły tam, gdzie jest to konieczne. Ozdobą naszego życia nie jest potęga materialna czy finansowa, ale jego skromność i funkcjonalność.
Oratio
Dobry Boże, prosimy Cię o dar wolności wobec dóbr materialnych. Niech nigdy nie zagubimy tej prawdy, że te dobra są czymś bardzo relatywnym. Niech nigdy nie staniemy się niewolnikami pieniędzy czy żądzy gromadzenia dóbr materialnych. Daj nam także wrażliwość na potrzeby biednych i pozbawionych środków do życia. Niech pomiędzy nami nigdy nie wyrośnie jakikolwiek  mur obojętności czy wrogości.    
Kuria Generalna
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki
Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II