Medytacje
UWIELBIENIE BOGA
 
Lectio
 
Niech się święci Twoje imię: niech Cię coraz jaśniej poznajemy, tak abyśmy mogli poznać szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość Twego majestatu, głębokość Twoich sądów.
                                                                     św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz 3
Meditatio
Kolejne wezwanie Modlitwy Pańskiej rozważane przez św. Franciszka to: Niech się święci Twoje imię. Wiemy ze Starego Testamentu, że kwestia imienia Boga była czymś szczególnym dla narodu wybranego.
Ten naród z wszystkich innych wyróżniało to, że właśnie jemu objawił się Bóg. Tylko ten jeden naród nie czcił wielu bogów, ale tylko jednego i prawdziwego. Monoteizm narodu wybranego był czymś niezwykłym i niemającym odpowiednika wśród innych otaczających go narodów, kultur, plemion.
Swemu narodowi wybranemu Bóg objawił swoje imię – JAHWE. Nie było to zwykłe imię, jakie nosi każdy człowiek czy stworzenie. To imię Boga mówiło o tym, kim On jest. W tym imieniu jest zawarty jeden z najważniejszych przymiotów Boga. Imię JAHWE oznacza, że Bóg jest Ten, który jest. Bóg jest, to znaczy, że nie ma ani początku, ani końca. On zawsze istniał, jest ponad czasem. Czas jest kategorią, która jest zupełnie nieadekwatna do Boga.
Drugą prawdą wypływającą ze znaczenia Imienia Bożego jest to, że Bóg swoje istnienie zawdzięcza jedynie sobie. On jest, natomiast wszystko, co jest poza Nim, jest przypadłościowe, zostało powołane do istnienia w czasie. Bóg nie może przestać istnieć, natomiast całe stworzenie tak.
Te dwa znaczenia Imienia Bożego dały narodowi wybranemu właściwą odpowiedź na to, Kim jest ich Bóg. Imię JAHWE było przez nich czczone i wymawiane z ogromnym szacunkiem. Za każdym razem, kiedy wypowiadali to Imię, przenosili się w zupełnie inny wymiar, niedostępny dla pogan. 
Jezus Chrystus przyniósł wypełnienie się obietnic Bożych, objawił nam też pełniej, Kim jest Bóg, Jego Ojciec. Od tego czasu kult wobec Boga jest bardziej oparty na duchu i prawdzie, miłości i ofierze, niż było to w czasach  Starego Testamentu. Jakkolwiek wciąż pozostaje aktualne wezwanie z modlitwy Jezusa niech się święci Imię Twoje.
Św. Franciszek łączy  uświęcenie  Imienia  Bożego z poznaniem. Modli się:  niech  Cię coraz jaśniej poznajemy; tak  abyśmy  mogli  poznać. Logika Biedaczyny jest bardzo prosta:  im lepiej poznamy Boga, to Kim jest, tym mocniej będziemy  przynagleni do tego, by Go miłować i oddawać Mu cześć. Poznanie Boga przemienia się wtedy w umiłowanie Go. Takie też było doświadczenie duchowe Biedaczyny. Im bardziej poznawał Boga, odnajdywał odpowiedź na to, Kim jest Bóg, tym mocniej Go kochał. Dlatego ciąg dalszy jego komentarza do wezwania niech się święci Imię Twoje nie mógł brzmieć inaczej niż gorąca prośba o to, abyśmy mogli poznać: szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość Twego majestatu,głębokość Twoich sądów.
Miłowanie Boga, oddawanie Mu czci w duchu i prawdzie zakłada poznanie Go. Nasza wiara nie ma nic wspólnego z jakimś bałwochwalstwem. Nawet jeśli Bóg pozostanie dla nas tajemnicą niedocieczoną, to dzięki Chrystusowi ta ogromna odległość pomiędzy nami zmieniła się.  Pragniemy więc oddawać cześć Imieniu Boga poprzez jedynego Pośrednika, jakim jest Syn Boży, Jezus Chrystus. To On jest najlepszym przewodnikiem w modlitwie i On doprowadzi nas do poznania pełni prawdy.
 
Oratio
 
Boże Ojcze pragniemy uwielbiać Twoje Imię. Bądź pochwalony Ty, który Jesteś; Ty, który istniejesz dzięki sobie, Ty, który nie wiesz, co to jest przemijanie. Prosimy Cię, Jezu, pomóż nam jeszcze pełniej oddać Twemu i naszemu Ojcu chwałę. Niech zawsze i wszędzie  święci się Jego najświętsze Imię.   
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Parafia Panewniki
Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu
Kuria Generalna