Opis przedmiotów

Charakterystyki poszczególnych przedmiotów pochodzą z ankiet dostarczonych przez prowadzących zajęcia.
Pozostałe uzupełniono na podstawie: Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999.

Filozofia - Pobierz

Teologia - Pobierz

Diakoni - Pobierz

 

Z roku akademickiego 2011/2012

Filozofia - Pobierz

Teologia - Pobierz

Diakoni - Pobierz

Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Proformatione
Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej