Święci franciszkańscy
, w kalendarzu świętych i błogosławionych Zakonów Franciszkańskich wspominamy:


Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Parafia Panewniki