Święci franciszkańscy
, w kalendarzu świętych i błogosławionych Zakonów Franciszkańskich wspominamy:


Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni