Święci franciszkańscy
, w kalendarzu świętych i błogosławionych Zakonów Franciszkańskich wspominamy:


Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej