Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Misje franciszkańskie