Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku