Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Trzej Towarzysze
Opactwo w Szczyrzycu
Proformatione
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka