Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Parafia Panewniki
Opactwo w Wąchocku