Teatr

Teatr św. Franciszka

Działalność teatru została zawieszona, ze względu na brak aktorów.

Kuria Generalna
Proformatione
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni