Berchtesgaden, DE

Berchtesgaden

Berchtesgaden, DE

Dom zakonny Braci Mniejszych
Franziskanerplatz 5
83471 Berchtesgaden, DE
tel.: +49 8652 2841
e-mail: klosterbgl@aol.com

Historia

Tak zwany „klasztor na łące” zamieszkiwany był od około 1400 r. przez Siostry Chórowe Zakonu św. Augustyna. Od 1480 r.przy klasztorze zaczął istnieć kościół. Siostry opuściły klasztor prawdopodobnie w I połowie XVI wieku.

Cudami słynąca figura Matki Bożej, kopia Madonny z katedry w Mediolanie, została wykonana około 1450 r., ale dopiero w 1668 r.umieszczono ją w dobudowanej do kościoła kaplicy maryjnej. W 1682 r.przy kościele wybudowano dużą wieżę. W 1685 r. założono przy kościele cmentarz.

W 1695 r.w hospicjum w Berchtesgaden zamieszkało czterech franciszkanów bawarskich, duszpasterzujących na ambonie, w konfesjonale i wśród chorych. Od 1699 r.„klasztor na łące” wraz z kościołem, podwórzem i ogrodem przeszedł w posiadanie bawarskiej prowincji franciszkanów.

W 1715 r. dotychczasowe hospicjum podniesiono do rangi klasztoru (prezes został gwardianem). Franciszkanie prowadzili w okolicy misje i angażowali się w zwalczanie protestantyzmu. Od 1810 r. klasztor stał się własnością księstwa bawarskiego, a w części klasztoru funkcjonowały instytucje świeckie. W klasztorze od 1818 r. przebywał też młody brat zakonny opiekujący się starszymi ojcami. Na prośbę prowincjała bawarskiego w 1835 r. do klasztoru przybyli franciszkanie tyrolscy. W 1859 r. franciszkanów tyrolskich zastąpili bawarscy (dożył tego ów brat zakonny), ale w dalszym ciągu zajmowali tylko część klasztoru. W 1941 r. franciszkanie musieli opuścić klasztor, choć pozostali w Berchtesgaden. Do klasztoru powrócili w połowie sierpnia 1945 roku.

Z powodu braku powołań zdecydowano o zamknięciu placówki. W tych okolicznościach w 1987 r. podjęto się przebudowy obiektu. Tylko niewielka jego część została przeznaczona na dom zakonny, a resztę powierzono miejscowemu parkowi narodowemu, który umieścił tam swoje zbiory muzealne. W uroczystość św. Franciszka w 1988 r. nastąpiło oficjalne wprowadzenie współbraci naszej Prowincji do klasztoru.

Oprócz duszpasterstwa w miejscowym kościele, wspólnota podejmuje pracę w miejscowym szpitalu oraz w duszpasterstwie parafialnym.