Stary Bogumin, CZ

Stary Bogumin, CZ

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia Narodzenia NMP
ul. Farská 301
735 81 Bogumin, CZ
tel.: +420 596 013 015

Historia

Placówka została przejęta od diecezji ołomunieckiej przez naszą Prowincję 15.04.1992 r. na zasadzie powierzenia duszpasterstwa. Kanoniczne erygowanie domu zakonnego nastąpiło 31.08.1993 r.

W 1994 r. dobudowano nową część klasztoru, która służyła jako dom rekolekcyjny. Po powodzi w 1997 r.zakonnicy przenieśli się całkowicie do nowej części klasztoru, a starą część diecezja przeznaczyła na dom spokojnej starości Caritas diecezjalnej.

Przy klasztorze istnieje parafia. Od 19.12.1995 r. do 31.12.2003 współbraciom zostało powierzone także duszpasterstwo parafialne w Rychwałdzie.

7.10.2004 r. biskup ostrawsko-opawski Franciszek Lobkowicz dokonał koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej, czczonej w miejscowym kościele, koronami poświęconymi przez Jana Pawła II.

Dekretem z 27.05.2013 r. klasztor został domem filialnym klasztoru w Rybniku.