Bytom

Bytom

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia św. Wojciecha
pl. Klasztorny 5
41-902 Bytom
tel.: +48 32 281 28 03
e-mail: klasztor@franciszkanie.bytom.pl

Historia

Klasztor wraz z kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja został ufundowany w 1257 lub 1258 roku przez księcia Władysława Opolczyka. Pierwotne, drewniane zabudowania przetrwały do początków XV w., kiedy to zastąpiono je obiektem murowanym. Klasztor początkowo wchodził w skład prowincji czesko-polskiej zakonu, która sześciokrotnie organizowała w nim kapituły zakonne. W 1430 został dotknięty najazdem husytów i opustoszał na siedem lat. Objęty ponownie przez obserwantów, gościł w swoich murach św. Jana Kapistrana. Mieszkał w nim także zmarły w opinii świętości zakonnik Aleksy ze Spiszu. W czasie reformacji klasztor ponownie opustoszał. W 1605 powrócili do niego franciszkanie konwentualni. Klasztor związany był w tym czasie z rodziną Henckel von Donnersmarck, która w krypcie kościoła posiadała swoją rodzinną nekropolię. W 1717 wszedł w skład prowincji czeskiej, a w 1754 – śląskiej. W 1810 ostatecznie skasowany przez rząd pruski i sprzedany miejscowej gminie protestanckiej. Na miejscu zburzonego klasztoru zbudowano szkołę. W 1945 kościół przejęli katolicy repatriowani ze wschodu, zmieniając jego wezwanie na św. Wojciecha. W 1954 duszpasterstwo podjęli w nim ponownie franciszkanie z Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Na klasztor zaadaptowano przedwojenną plebanię protestancką. Przy klasztorze istnieje parafia.
/źródło: wikipedia.pl/