Chocz

Chocz

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia św. Andrzeja Apostoła
ul. Staszica 6
63-313 Chocz
tel.: +48 62 753 83 40
e-mail: choczfranciszkanie@gmail.com

Historia

Klasztor pochodzi z fundacji biskupa kujawskiego Andrzeja Lipskiego, który w 1623 sprowadził do Chocza franciszkanów reformatów. Początkowo przynależał do wielkopolskiej prowincji wielkopolskiej świętego Antoniego. Kościół i klasztor pod wezwaniem św. Michała Archanioła, pierwotnie drewniane, zostały wzniesione na nowo jako murowane w latach dwudziestych XVIII w. W latach 1750–1751 rokokowe wyposażenie wnętrza wykonał Józef Eglauer (pięć ołtarzy, ambona z rzeźbą św. Bonawentury na baldachimie, cztery konfesjonały). Klasztor został skasowany ukazem carskim 27 października 1864[2]. Zakonnicy powrócili do niego w 1920, włączając go najpierw do prowincji wrocławskiej pw. św. Jadwigi Śląskiej. W związku ze zmianami granic państwowych trzy lata później włączono go do prowincji katowickiej pw. Wniebowzięcia NMP z siedzibą w Katowicach. W latach międzywojennych dwukrotnie przełożonym klasztoru w Choczu był sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki OFM.
W 1957 zakonnicy ponownie zostali zmuszeni do opuszczenia Chocza. W tym czasie obiekt służył żeńskim zgromadzeniom zakonnym. Po opuszczeniu przez siostry zakonne w latach 2003–2005 pozostawał niezamieszkany. 1 lipca 2005 decyzją biskupa kaliskiego Stanisława Napierały klasztor wraz z kościołem zostały ponownie zwrócone zakonowi. Remont obiektu został zakończony w 2012.
/źródło: wikipedia.pl/