Chorzów-Klimzowiec

Chorzów-Klimzowiec

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia św. Franciszka z Asyżu
ul. Franciszkańska 1
41-506 Chorzów
tel.: +48 32 241 33 37
e-mail: klimzowiec@archidiecezjakatowicka.pl

Historia

W 1934 r. została złożona na ręce ówczesnego prowincjała propozycja osiedlenia się i prowadzenia parafii przez franciszkanów, która została przyjęta i w 1935 r. zakonnicy przybyli do Chorzowa-Klimzowca, adaptując do tego celu tamtejszy budynek i budując tymczasowy kościół (barak).

Granice parafii zostały określone w 1942 r.

W czasie II wojny światowej placówka pełniła rolę siedziby wikariusza prowincji – o. Bernardyna Grzyśki, który pełnił jednocześnie urząd tamtejszego proboszcza. W tej placówce w czasie wojny ukrywano dwóch działaczy polskich na Śląsku oraz polskie książki pochodzące z różnych miejsc.

Dopiero od 1981 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła i klasztoru. Prace murarskie trwały do 1990 r. W tym czasie parafia zmniejszyła się terytorialnie na rzecz nowej parafii na Górnym Osiedlu Tysiąclecia (granice miasta Katowice).

Kościół został poświęcony 3.10.1990 r. przez ks. abp. Damiana Zimonia. Placówkę jako pełnoprawny dom zakonny erygowano w 1986 r.

W latach 1991–2003 klasztor był także domem postulatu. Obecnie mieści się w nim Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe “Trzej Towarzysze”.