Cieszyn

Cieszyn

Dom zakonny Braci Mniejszych i kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. ks. Leopolda Szersznika 3
43-400 Cieszyn
tel.: +48 33 852 43 57
e-mail: franciszkanie.cieszyn@gmail.com

Historia

Pierwsi franciszkanie przybyli do Cieszyna w 1476. W 1542 zmarł gwardian klasztoru, w którym pozostał już tylko jeden zakonnik. Ten ostatni minoryta, z polecenia starosty, został odwieziony do klasztoru w Bytomiu. Trzy lata później samodzielne rządy w księstwie rozpoczął Wacław III Adam, który rozpoczął w swoich dobrach reformację a opuszczone budynki klasztorne przekazał miastu. Ten pierwszy klasztor należał do śląskiej kustodii będącej częścią czeskiej prowincji obserwantów. Próbę ponownego osiedlenia się w Cieszynie podjęli reformaci w latach 1615−1617 oraz 1699−1710.

Obecny klasztor znajduje się w XVIII−wiecznym obiekcie pojezuickim, z którym związany był wybitny działacz tego zakonu ks. Leopold Szersznik. Po kasacie swojego zakonu w 1773 w klasztorze umieścił on swoje bogate zbiory biblioteczne i muzealne. Obecny klasztor istnieje od 1996, kiedy to cały obiekt został nabyty przez zakon franciszkanów. Początkowo pełnił on funkcję hotelu a następnie bursy dla młodzieży męskiej (1996-2009). W 2005 zakon przejął duszpasterstwo w przylegającym do konwentu, także pojezuickim, barokowym kościele św. Krzyża. Od 2007 przy klasztorze istnieje Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz.
/źródło: wikipedia.pl/