Częstochowa

Częstochowa

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Wielkoborska 123
42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 362 89 57
e-mail: kontakt@parafianmp.pl

Historia

Prowincja katowicka posiadała najpierw nieerygowaną placówkę w Częstochowie przy ul. Zawierciańskiej 4, gdzie prowadzono ogrodnictwo. Dom zakonny erygowano w październiku 1987. W 1988 bp Stanisław Nowak poprosił franciszkanów o założenie parafii i podjęcie pracy duszpasterskiej na jej terenie z równoczesną budową nowego kościoła i klasztoru. Erekcja parafii nastąpiła w styczniu 1988. W 1991 w klasztorze miał na krótko swoją siedzibę postulat. Franciszkanie zamieszkali w nowym klasztorze w 1992. Erekcja nowego domu zakonnego miała miejsce 26 lutego 1993 za prowincjałatu o. dra Damiana Szojdy OFM. Nowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został pobłogosławiony przez abpa Stanisława Nowaka 8 grudnia 1999. Oficjalne poświęcenie kościoła miało miejsce 1 czerwca 2010. Dokonał go abp Stanisław Nowak.
/źródło: wikipedia.pl/