Freystadt, DE

Freystadt

Freystadt, DE

Dom zakonny Braci Mniejszych
Allersberger Str. 33
92342 Freystadt, DE
tel.: +49 917 994 000
e-mail: kloster.freystadt@web.de

Historia

Kult Maryi Wspomożycielki we Freystadt sięga okresu wojny trzydziestoletniej. Wtedy też zaczęto budowę kaplicy, której nie ukończono. Na jej miejscu w 1670 r.poświęcono nowo wybudowany kościół. Z tego czasu pochodzi łaskami słynąca figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, która znajduje się do dziś w obecnym kościele.

Od 1681 r.miejscem tym opiekowali się franciszkanie bawarscy, którzy zamieszkali w nowym budynku przeznaczonym pierwotnie dla kościelnego. Zajmowali się przede wszystkim spowiedzią, stąd dom ten z czasem nazwano „domem spowiedziowym”.

W 1700 r.z inicjatywy właściciela Freystadt, barona Ferdynanda Lorenz Graf von Tilly, rozpoczęto budowę nowego barokowego kościoła na miejscu starego. Poświęcenie kościoła nastąpiło 3.09.1710 roku. Świątynię zdobią freski, malowane od 1708 r.(z liczby 55 zachowały się 33 malowidła, w latach 1877–1879 większość z nich została odrestaurowana).

W latach 1711–1715 wybudowano obecny klasztor. Głównym zajęciem zakonników było duszpasterstwo pielgrzymkowe, ale oprócz tego również pomoc duszpasterska w okolicznych parafiach.

Podczas wielkiej sekularyzacji w czasie wojen napoleońskich klasztor uległ kasacie w 1803 roku. Początkowo był punktem zbornym dla zakonników z innych kasowanych klasztorów, a następnie miał zostać zburzony. Podobny los miał spotkać kościół. Do zburzenia jednak nie doszło.

W 1836 r.franciszkanie powrócili do Freystadt dzięki przychylności bawarskiego króla Ludwika I. Od tego czasu franciszkanie bawarscy pracowali nieprzerwanie we Freystadt, zajmując się służbą w kościele pielgrzymkowym i duszpasterstwem parafialnym.

1.09.1999 r., na podstawie umowy międzyprowincjalnej, nasza prowincja przejęła obiekt. 17.10.1999 r.nastąpiło wprowadzenie naszego współbrata na urząd tamtejszego proboszcza. Od tego czasu wspólnota zaczęła podejmować stopniowo duszpasterstwo w innych okolicznych parafiach.

W latach 2005–2008 przeprowadzono gruntowny remont klasztoru przy jednoczesnym wyburzeniu jednego skrzydła, które dawniej służyło celom szkolnym.