Górki Wielkie

Górki Wielkie

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia św. Jana Sarkandra
ul. Zofii Kossak 130
43-436 Górki Wielkie
tel.: +48 509 623 301
e-mail: gorkiwielkie@franciszkanie.pl

Historia

Początki obecności franciszkanów w Górkach Wielkich sięgają lat 90. XX wieku. Klasztor powstał na terenie dawnego majątku związanego z rodziną Kossaków. W sąsiadującym dworze mieszkała Zofia Kossak, która spędziła tu znaczną część życia. Tu też powstały jej główne dzieła. Prowincja katowicka Zakonu Braci Mniejszych ufundowała klasztor wraz z mieszkańcami Górek Wielkich w 1990. Budowa trwała do 1998. Pierwotnie kult sprawowany był w tymczasowej kaplicy-baraku. Placówkę zakonną erygowano prawnie za prowincjałatu o. Damiana Szojdy OFM 21 maja 1991. Zakonnicy od 27 lutego 1991 prowadzą parafię. Patronem klasztoru jest św. Damian, zaś patronem kościoła i parafii jest św. Jan Sarkander.
/źródło: wikipedia.pl/