Jabłonków, CZ

Jabłonków, CZ

Dom zakonny Braci Mniejszych
ul. płk. Velebnovskiego 445
739 91 Jabłonków, CZ
tel.: +420 792 711 298
e-mail: ofmjablunkov@gmail.com

Historia

Obecność franciszkanów sięga roku 1990. Jeden z ojców z prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach pełnił posługę kapelana miejscowych sióstr elżbietanek oraz był wikariuszem parafialnym w jabłonkowskiej parafii pw. Bożego Ciała. W 1992 siostry udostępniły franciszkanom dom mieszkalny przy ul. Plukovníka Velebnovského 445. Wyremontowany dom i kaplicę poświęcił w 1994 metropolita ołomuniecki ks. abp Jan Graubner. Placówkę erygował prowincjał Damian Szojda 13 grudnia 1994, jest domem zakonnym od 28 grudnia 1995.

Zakonnicy są kapelanami sióstr i w ośrodku dla osób w podeszłym wieku w Jabłonkowie oraz wikariuszami miejscowej parafii, zgodnie z przepisami czeskiego prawa. Posługują wiernym w języku czeskim i polskim.
/źródło: wikipedia.pl/