Jaworzynka

Jaworzynka

Dom zakonny Braci Mniejszych
43-476 Jaworzynka 425
tel.: +48 512 669 929
e-mail: jaworzynka@franciszkanie.pl

Historia

Dom zakonny został erygowany za prowincjałatu o. Ezdrasza Biesoka 8 listopada 2004, zarząd domu ustanowiono 7 lutego 2005[1]. Pierwotnie wspólnota domu modlitwy (romitorium) miała swoją siedzibę w klasztorze w Wieluniu. W 2004 prawnie ustanowił romitorium prowincjalne w Jaworzynce na Śliwkuli prowincjał o. Ezdrasz Biesok. Zakonnicy przebywający w romitorium odwołują się do Reguły dla pustelni św. Franciszka z Asyżu, zgodnie z tradycjami Zakonu Braci Mniejszych. Na terenie romitorium obowiązuje regulamin zatwierdzony przez władze prowincji zakonnej.
/źródło: wikipedia.pl/