Katowice-Stare Panewniki

Katowice-Stare Panewniki

Katowice-Stare Panewniki

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia św. Antoniego z Padwy
ul. Panewnicka 451
40-774 Katowice
tel.: +48 535 039 112
e-mail: stare.panewniki@archidiecezjakatowicka.pl

Historia

W celu ułatwienia duszpasterstwa w rozrastającej się parafii panewnickiej w 1958 r. przejęto na obrzeżach parafii dawną restaurację, którą zaadaptowano na cele religijne. Na skutek trudności w uzyskaniu stosownych pozwoleń placówka borykała się z wieloma kłopotami i utrudnieniami ze strony władz administracyjnych. Mimo tego w następnych latach obiekt przebudowano, tworząc kościół i klasztor.

Kanonicznie dom zakonny erygowano 16.05.1980 r. Parafię, wydzieloną z parafii panewnickiej, utworzono 10.03.1981 r.

W drugiej połowie lat 80. wybudowano obok kościoła, dom katechetyczny, który służy obecnie celom charytatywnym. W ostatnim czasie staraniem Prowincji nieopodal powstał obszerny cmentarz z kaplicą.

Budowany od 2019 r. nowy kościół wraz z domem parafialnym i klasztorem Braci Mniejszych w Katowicach-Starych Panewnikach został poświęcony 4 czerwca 2023 r. Nowy kościół parafii pw. św. Antoniego z Padwy zastąpił dotychczasowy, zlokalizowany obok, przy ulicy Panewnickiej 463.