Kobylin

Kościół i klasztor franciszkanów w Kobylinie

Kobylin

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia Matki Bożej przy Żłobku
pl. Andrzeja Glabera 4
63-740 Kobylin
tel.: +48 65 548 24 26
e-mail: klasztor@franciszkanie-kobylin.pl

Historia

Fundacja klasztoru bierze początek w 1456, kiedy to w drewnianych pomieszczeniach osiedlili się pierwsi obserwanci. Obiekt murowany powstał pod koniec XV wieku. W 1831 klasztor został skasowany przez władze pruskie. W 1929 został ponownie zwrócony zakonowi, który umieścił tu Niższe Seminarium Duchowne. W czasie okupacji kościół służył jako magazyn. Po II wojnie światowej w klasztorze przejściowo mieścił się nowicjat (1949–1954 i 1975–1976) oraz ponownie Niższe Seminarium Duchowne (1957–1962). Klasztor był też miejscem internowania zakonnic przesiedlonych z ziem odzyskanych (1954–1957). W klasztorze mieścił się postulat (2003-2023). Od 2008 przy kościele istnieje prowadzona przez franciszkanów parafia.
W kościele pod wezwaniem Matki Bożej przy Żłóbku znajduje się łaskami słynący obraz Madonny z Dzieciątkiem. W krypcie kościoła pochowany jest poeta okresu baroku, Samuel Twardowski. W przedsionku umieszczono fragmenty późnorenesansowego nagrobka Jana Konarskiego, kasztelana kaliskiego, z wykonaną z czerwonego marmuru postacią leżącego rycerza w zbroi. 26 grudnia 2018 roku bp kaliski Edward Janiak podniósł kościół pw. Matki Bożej przy Żłóbku do rangi Sanktuarium.
/źródło: wikipedia.pl/