Koszarawa Bystra

Koszarawa Bystra

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia Stygmatów św. Franciszka z Asyżu
34-332 Koszarawa 677
tel.: +48 33 863 94 05
e-mail: koszarawa@franciszkanie.pl

Historia

Placówka w Koszarawie Bystrej bierze początek od wakacyjnych wypraw duszpasterskich w Beskidzie Żywieckim, które zapoczątkowały sprawowanie liturgii w Koszarawie, w przysiółku Bystra. Pobyty te przerodziły się w stałą rezydencję kapłana z Prowincji, co stopniowo doprowadziło do tego, że 29.06.1985 r. metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski utworzył w tym miejscu stały ośrodek duszpasterski, który powierzył naszej Prowincji.

Parafia została erygowana 1.09.1989 r. Poświęcenie blaszanej kaplicy nastąpiło 4.10.1989 r. Do tego czasu Msze święte odprawiano w tymczasowej kaplicy w domu prywatnym.

Budowa klasztoru zaczęła się w 1993 r., a kościoła w 1998 r. Dom zakonny został kanonicznie erygowany 28.06.1995 r., a poświęcenia kościoła dokonał biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy 4.10.2006 r.

Dom służy licznym gościom przybywającym na rekolekcje lub wypoczynek w góry.