Lubliniec

Lubliniec

Dom zakonny Braci Mniejszych i kaplica św. Alberta Chmielowskiego
ul. Biała Kolonia 2
42-700 Lubliniec
tel.: +48 34 356 45 61
e-mail:

Historia

Placówka istnieje od 1989 r., kiedy prowincja nabyła w formie darowizny dom mieszkalny z ogrodem. Biskup katowicki Damian Zimoń ustanowił w tym miejscu kaplicę publiczną pw. św. Alberta Chmielowskiego i określił prawa z nią związane.

Od samego początku dom służy Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich, który tam skupia swoją działalność.