Miejska Górka

Miejska Górka

Miejska Górka

Dom zakonny Braci Mniejszych i kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
pl. o. Euzebiusza Huchrackiego 2
Karolinki-Goruszki
63-910 Miejska Górka
tel.: +48 65 547 44 35
e-mail: klasztorgoruszki@gmail.com

Historia

Klasztor został ufundowany w 1622 przez późniejszego kasztelana gnieźnieńskiego Adama Przyjemskiego. Początkowo drewniany a następnie, od 1742 murowany, ulokowany jest na wzgórzu Goruszki (98 m n.p.m.), od którego czerpie swoją potoczną nazwę. Konsekracja miała miejsce w 1745. Konwent pierwotnie należał do wielkopolskiej prowincji reformatów pod wezwaniem św. Antoniego. W 1833 został objęty kasatą rządu pruskiego. Zakonnicy powrócili do niego w 1853, podejmując próbę organizacji nowej prowincji zakonnej, co faktycznie nastąpiło w 1855. W tym czasie klasztor przejściowo był siedzibą prowincjała i nowicjatu. Mimo kolejnej kasaty w 1875 cały czas pozostawał zamieszkały przez nielicznych zakonników aż do odrodzenia prowincji w 1923. W 1888 w konwencie na Goruszkach zmarł o. Pacyfik Bydłowski, były prowincjał i definitor generalny zakonu. Pochowano go w podziemiach klasztornego kościoła. W okresie międzywojennym mieściło się w nim studium prowincji. W czasie II wojny światowej był miejscem internowania okolicznego duchowieństwa i więzieniem politycznym oraz miejscem kaźni wielu ofiar niemieckiego nazizmu. Z klasztorem związany był między innymi sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki OFM.
W kościele przyklasztornym zachowało się barokowe wyposażenie wnętrza z lat 1742-1745 (siedem ołtarzy, ambona z baldachimem z figurą św. Bonawentury, stalle w chórze zakonnym). W nawie głównej znajduje się rokokowe epitafium Mikołaja Swinarskiego, sędziego kapturowego wałeckiego z końca XVIII w.
W klasztorze znajdował się nowicjat prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (1991-2023). Kościół klasztorny jest znanym miejscem kultu św. Franciszka z Asyżu.
/źródło: wikipedia.pl/