Podłęże Królewskie

Podłęże Królewskie

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia św. Antoniego z Padwy
Podłęże Królewskie 19
42-161 Starokrzepice
tel.: +48 34 317 59 87
e-mail: podlezeofm@tlen.pl

Historia

Placówka została założona w 1995 r. dzięki darowiźnie osób świeckich. W 1998 r. arcybiskup częstochowski Stanisław Nowak poświęcił kaplicę publiczną.

Od 24.06.2001 r. istnieje parafia pw. św. Antoniego z Padwy, obejmująca Podłęże Królewskie i Szlacheckie.

Kanoniczne erygowanie placówki, jako domu filialnego, nastąpiło 7.02.2005 r. Poświęcenia kościoła dokonał abp Stanisław Nowak 10.07.2011 r.

Obok kościoła powstały kalwaria oraz Grota Lourdzka. Na terenie parafii znajdują się jeszcze prawosławna kaplica św. Władysława w Podłężu Królewskim i kaplica św. Izydora Oracza w Podłężu Szlacheckim.

Dekretem z 27.05.2013 r. klasztor stał się domem niezależnym.