Rybnik-Stodoły

Rybnik-Stodoły

Dom zakonny Braci Mniejszych i kaplica Matki Bożej Fatimskiej
ul. Szeroka 17
44-292 Rybnik-Stodoły
tel.: +48 32 421 06 43
e-mail: rybnikstodolyofm@op.pl

Historia

Placówka istnieje od 1994 r. Dom mieszkalny i murowaną kaplicę w Rybniku-Stodołach Prowincja nabyła w formie darowizny z zamiarem utworzenia tam domu wyciszenia i wypoczynku dla braci.

W następnych latach na działce powstała nowa kaplica publiczna pw. Matki Bożej Fatimskiej, którą na prośbę biskupa gliwickiego Jana Wieczorka poświęcił 24.03.2005 r. ówczesny minister prowincjalny. Tego samego dnia biskup gliwicki wydał dekret, którym określił status kaplicy oraz prawa i obowiązki do niej przypisane.