Rybnik-Zamysłów

Rybnik-Zamysłów

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Franciszkańska 22
44-218 Rybnik-Zamysłów
tel.: +48 32 424 94 14
e-mail: klasztor@niepokalana.rybnik.pl

Historia

Placówka zakonna istnieje od 1983 r., parafia od 22.04.1983 r. i została wydzielona z parafii klasztornej św. Józefa w Rybniku. Początkowo duszpasterstwo skupiało się wokół przydrożnej kaplicy.

Kanoniczne erygowanie domu zakonnego miało miejsce 27.04.1983 r. Kościół budowano w latach 1984–1989, poświęcony został 6.12.1989 r. przez biskupa katowickiego Damiana Zimonia.

W ostatnim czasie dokończono prace budowlane kościoła (otynkowanie) oraz rozbudowano klasztor poprzez dobudowę nowej kondygnacji.

Wspólnota oprócz pracy w miejscowym kościele podejmuje posługę duszpasterską w okolicznych parafiach.