Rybnik

Rybnik

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia św. Józefa Robotnika
ul. gen. Józefa Hallera 19
44-200 Rybnik
tel.: +48 32 432 89 46
e-mail: rybnik@panewniki.pl

Historia

Już w 1921 r. zakupiono parcelę w Rybniku (z ramienia Prowincji św. Jadwigi) z myślą o założeniu klasztoru. Placówka istnieje od 4.03.1922 r., a przypadła naszej prowincji z chwilą jej odrodzenia (włączenia Komisariatu Zależnego św. Jadwigi z formalnie istniejącą prowincją w byłym zaborze pruskim) w 1923 r.

Pierwszą Mszę świętą odprawiono w zaadaptowanej dawnej stodole w 1924 r. Od 1927 r. rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru. W 1928 r. do nowego gmachu niższego seminarium duchownego (Kolegium Serafickie) wprowadzili się uczniowie III i IV klasy gimnazjum. Budowę kościoła ukończono w 1937 r.

Parafię erygowano w czasie II wojny światowej 15.08.1941 r.

Pod koniec wojny w klasztorze mieścił się szpital wojskowy. Po wojnie w klasztorze w latach 1950–1952 było niższe seminarium duchowne, następnie (1953–1956) studium humanistyczne dla uczniów szkoły średniej (oficjalnie nie mogło istnieć niższe seminarium duchowne), a w latach 1957–1962 mieściło się jeszcze raz niższe seminarium duchowne.

W latach 1970–1971 została zbudowana nawa boczna w kościele. Natomiast od 1983 do 1986 przebywali w nim bracia po nowicjacie przygotowujący się do matury.