Słuck, BY

Słuck, BY

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia św. Antoniego z Padwy
ul. Zelenaya 78
223610 Słuck, BY
tel.: +375 179 522 007
e-mail:

Historia

Pierwotny klasztor powstał w 1661 r. i początkowo przynależał do prowincj małopolskiej, a od 1731 r. litewskiej bernardynów. Jego fundatorami byli Samuel Oskierko, sędzia mozyrski, pułkownik wojsk królewskich Bogusław Radziwiłł, koniuszy wielki litewski, w którego dobrach znajdowała się posesja. Początkowo klasztor był filią konwentu nieświeskiego. W 1734 r. Andrzej Oskierko zbudował drewniany kościół św. Antoniego. Po pożarze w 1812 r. odbudowany już jako murowany w stylu barokowym dzięki licznym dobrodziejom. Klasztor miał charakter misyjny, gdyż większość okolicznej ludności stanowili prawosławni, protestanci, a nawet muzułmanie. Zakonnicy nie prowadzili w tym czasie parafii. Od 1726 r. w kościele klasztornym czczony był obraz Matki Bożej, malowany na miedzianej blasze, poświęcony przez papieża Aleksandra VII, przywieziony z Rzymu w 1662 r. przez kasztelana trockiego Jana Karola Kopecia. Początkowo obraz znajdował się u benedyktynów w Horodyszczu. W 1832 r. klasztor uległ kasacie, a zakonnicy zostali przeniesieni do Nieświeża, gdzie konwent istniał jeszcze do 1864 roku. Budynek klasztorny zamieniono w koszary, a kościół po latach zamknięcia przejęła miejscowa parafia w 1865 roku. Obecnie to obiekt nieistniejący.
W 1992 Prowincja Wniebowzięcia NMP podjęła się odrodzenia życia zakonnego w Słucku. W tym celu przybył tam o. Aleksy Romanowicz OFM, który podjął się budowy nowego klasztoru oraz kościoła pw. św. Antoniego z Padwy. Klasztor został ponownie erygowany 13.05.1995 r., a parafia 31.07.1992 r. i od razu rozpoczęto budowę klasztoru i kościoła. Poświęcenia kościoła dokonał 11.11.2000 r. metropolita mińsko-mohylewski kard. Kazimierz Świątek. Klasztor obsługiwał czasowo diecezjalną placówkę w Kopylu, gdzie zbudowano nowy kościół i dom parafialny, a obecnie placówkę w Starych Drogach, gdzie także budowany jest nowy kościół.