Tarnopol, UA

Tarnopol, UA

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia św. Piotra Apostoła
ul. Volodymyra Velykoho 1a
46016 Tarnopol, UA
tel.: +380 352 289 555
e-mail:

Historia

Idea powstania klasztoru obrządku bizantyjskiego zrodziła się w czasie urzędowania ministra generalnego Hermanna Schalücka OFM, który podjął inicjatywę stworzenia placówki międzynarodowej i międzyobrządkowej na Ukrainie. Po pierwszych nieudanych próbach powstała wspólnota obrządku bizantyjskiego braci z różnych prowincji w Tarnopolu i jako placówka o specjalnym statusie była początkowo zależna bezpośrednio od generała zakonu. Kanonicznie placówkę zakonną erygowano 26.04.1997 r. Początkowo wspólnota zamieszkiwała w mieszkaniu komunalnym, a duszpasterstwo sprawowano w tymczasowej kaplicy. W 2000 r. klasztor przekazano pod zarząd Prowincji w Katowicach, która niebawem rozszerzyła działalność w tym obrządku także na inne miejsca. Przy placówce istnieje parafia greckokatolicka. 12.07.2005 r. władyka tarnopolski Michał Sabrycha dokonał uroczystego poświęcenia
cerkwi pw. św. Piotra Apostoła, budowanej od 1999 r. Klasztor obsługuje ponadto parafię w Hajach Szewczenkiwskich, gdzie zbudowano nowy kościół i trwa budowa klasztoru oraz klasztor i parafię w Złoczowie w archieparchii lwowskiej. W klasztorze mieści się postulat i nowicjat dla kandydatów obrządku bizantyjskiego.