Użhorod, UA

Użhorod, UA

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia św. Antoniego z Padwy
ul. Zankovetskoi 9a
88018, Użhorod, UA
tel.: +380 312 672 526
e-mail: uzhorod.ofm@gmail.com

Historia

Obecność franciszkanów w Użhorodzie sięga roku 2003, kiedy miejscowy biskup bizantyjski Milan Szaszik zgodził się przyjąć do seminarium diecezjalnego kleryków franciszkańskich obrządku wschodniego, którzy dotychczas studiowali w Katowicach-Panewnikach. W tym celu w budynku seminarium wydzielono część objętą klauzurą, aby bracia wraz z magistrem mogli zachować dyscyplinę zakonną.
Po pewnym czasie tenże biskup zaproponował Prowincji objęcie samodzielnej placówki na terenie Użhorodu i w porozumieniu z miejscowym biskupem łacińskim Antalem Majnekiem, który udostępnił prowincji potrzebny teren, zawarto umowę o powstaniu klasztoru i parafii obrządku bizantyjskiego i duszpasterstwie wiernych obrządku rzymskiego. W tym celu zbudowano tymczasową kaplicę i natychmiast podjęto pełne duszpasterstwo. Na czas budowy klasztoru wspólnota, która już nie mieściła się w seminarium, przeprowadziła się do pobliskiej parafii Storożnica, gdzie ojcowie także podjęli duszpasterstwo w obu obrządkach. Szybka budowa klasztoru sprawiła, że niebawem wspólnota przeniosła się do nowego domu. W tym czasie podjęto budowę kościoła dwuobrządkowego, która trwa nadal.