Zabrze

Zabrze

Zabrze

Dom zakonny Braci Mniejszych i parafia Niepokalanego Serca NMP
ul. Franciszkańska 1
41-819 Zabrze
tel.: +48 32 271 06 81
e-mail: klasztor@franciszkaniezabrze.pl

Historia

Historia placówki sięga 24.08.1947 r. kiedy to nieopodal poświęcono prowizoryczną kaplicę w zaadaptowanym na ten cel drewnianym baraku i utworzono filię parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu. Opiekę duszpasterską początkowo sprawowali księża z parafii macierzystej.

Placówkę powierzono naszej prowincji w 1957 r. a następnie erygowano parafię pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP. Dokonał tego 1.01.1958 r. biskup opolski Franciszek Jop. Za kościół tymczasowy długie lata służył drewniany barak, a zakonnicy mieszkali w pobliskiej kamienicy.

Zgodę na powstanie parafii ówczesne władze państwowe wydały dopiero w 1973 r. Kościół i klasztor budowano w latach 1982-88. Poświęcenie kościoła nastąpiło 14.05.1988 r. Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP poświęcił biskup pomocniczy z Opola Jan Wieczorek w 14.05.1988 r. W międzyczasie używana wcześniej kaplica drewniana spłonęła w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach w Wigilię Bożego Narodzenia 1984 r.