Złoczów, UA

Złoczów, UA

Dom zakonny Braci Mniejszych
ul. Markiyana Shashkevycha 13
80700 Złoczów, UA
tel.: +380 326 546 300
e-mail: zolochiv.ofm@gmail.com

Historia

Historia placówki sięga 2008 r. kiedy prowincja podjęła starania o osiedlenie się na terenie archidiecezji lwowskiej obrządku wschodniego. Metropolita lwowski abp Igor Woźniak zaproponował przejęcie zabytkowego „Domu Ubogich” w Złoczowie. Z uwagi na zły stan budynku i potrzebę nadzoru konserwatorskiego, mimo erygowania w tym miejscu parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego już 24.02.2010 r., nie podjęto duszpasterstwa ani nie została erygowana wspólnota zakonna. Żmudnego remontu budynku podjęła się wspólnota z Tarnopola. Po jego zakończeniu 23.04.2015 r. został erygowany filialny dom zakonny, a 26.04.2015 r. metropolita Igor Woźniak w asyście bpa Nila Łuszczaka dokonał uroczystego poświęcenia kościoła i klasztoru. Tego dnia rozpoczęto regularne duszpasterstwo.
Klasztor jest przeznaczony na postulat dla kandydatów obrządku wschodniego i mieści się w nim stołówka dla ubogich.