Chcę wesprzeć

Chcę wesprzeć

Możesz przekazać darowiznę wpłacając pieniądze na nasze konto.

Otrzymane środki przeznaczymy na działalność apostolską, duszpasterską, misyjną i charytatywną naszej Prowincji, a także na formację i edukację braci, remonty i inwestycje oraz troskę o zabytki.

Z naszej strony poza słowami podziękowania i wdzięczności zapewniamy także o modlitwie za tych, którzy nam pomagają i nas wspierają dla Imienia Bożego.

Dane kont bankowych

Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) Prowincja Wniebowzięcia NMP w Polsce
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

PLN
PL 64 1020 2313 0000 3102 0126 0660
SWIFT: BPKOPLPW

EURO
PL 18 1020 2313 0000 3102 0173 7758
SWIFT: BPKOPLPW

Chcę wesprzeć

Aktualne wsparcia potrzebują